VW UP Actie

Algemene spelvoorwaarden loterij Max Autowas

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de verloting van de VW Up met het kenteken G-230-BP door Max Clean B.V. (handelend en in het vervolg aan te duiden onder de naam Max Autowas) gevestigd te Winschoten aan de Papierbaan 7.

 2. Max Autowas houdt zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 3. Deelname aan deze actie houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met de algemene spelvoorwaarden.

 4. Ter promotie van de autowasstraat verloot Max Autowas middels een eenmalige trekking een nieuwe VW Up met het kenteken G-230-BP ter waarde van €. 12.500,- en geheel belastingvrij.

 5. Deelname aan deze actie staat alleen open voor deelnemers van 18 jaar of ouder. Deelnemers onder de 18 zijn uitgesloten van deelname.

 6. Het is Max Autowas toegestaan om een deelnemer uit te sluiten van deelname indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op een andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen.

 7. Deze actie loopt van 26 oktober 2019 tot en met 30 april 2020.

 8. 1 mei 2020 wordt door “Notariaat Winschoten” de winnaar van de actie bepaald. Indien daartoe reden bestaat is Max Autowas gerechtigd om deze datum te verplaatsen tot maximaal 30 dagen na het einde van de actie.

 9. De winnaar wordt per telefoon en/of per e-mail benaderd.

 10. Nadat aan de winnaar is medegedeeld dat hij gewonnen heeft, dient hij de prijs binnen 4 weken te claimen. Indien de winnaar zich niet binnen 4 weken bij Max Autowas meldt, is Max Autowas gerechtigd om de notaris te verzoeken om een nieuwe trekking te doen om een andere winnaar aan te wijzen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

 11. Klachten omtrent het verloop van deze actie kunnen worden ingediend per mail op info@maxautowas.nl.

 12. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen gebruikt in het kader van deze actie. Deelnemers ontvangen verder geen e-mails, post of telefoontjes van Max Autowas.

 13. De persoonsgegevens worden uiterlijk twee maanden nadat de winnaar zijn prijs in ontvangst heeft genomen, vernietigd. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens AVG, zie onze Website voor meer info.

 14. Elke wasbeurt vanaf € 9,00 (betaling middels pin, contant of Max Waspas tegoed) geeft recht op één kanskaart voor deelname aan deze actie.

 15. Bedrijven die op rekening wassen met speciale prijs- of kortingsafspraken (zoals maar niet beperkt tot garagebedrijven, ondernemingen met betrekking tot taxi/personenvervoer, post- en pakketbedrijven en rijschoolhouders, etc.) zijn behoudens andere afspraken uitgesloten van deelname aan deze actie.

 16. Voorwaarde om aan deze actie mee te doen is dat de wasbeurt middels pin, contante betaling of betaling met de MAX Waspas tegoed wordt voldaan.

 17. De kanskaart dient ingeleverd te zijn voor 30 april 2020 in de daarvoor bestemde inleverbalie.